Evropsko onlajn istraživanje o drogama

Evropsko onlajn istraživanje o drogama

Da li koristiš drogu? Koliko? Koliko često? To su neka od pitanja iz koja postavlja Evropsko online istraživanje o drogama, koje je započeli EU agencija za droge (EMCDDA) i Institut društvenih nauka kao nacionalni partner za Srbiju. Istraživanje je namenjeno osobama starijim od 18 godina, koji su koristile drogu, i anketa ima za cilj da poboljša razumevanje obrazaca upotrebe droge u Evropi i da pomogne definisanju budućih politika i intervencija prema drogama.

Prvo Evropsko online istraživanje o drogama sprovedeno je 2016. godine u 16 država i u njemu je učestvovalo više od 80.000 ljudi. U 2021. godini, ovo istraživanje će biti sprovedeno u preko 30 država Evrope.

Novi upitnik, koji će biti u opticaju šest nedelja, je struktuiran u module o: socio-demografskim podacima, obrascima upotrebe droga, pristupu tretmanima, pristupu drogama (količine koje se obično kupuju i cena koja se plaća) i kako je pandemija virusa Kovid-19 uticala na obrasce korišćenja droge. Dobijeni nalazi će doprineti uspostavljanju baze znanja o praksama upotrebe droge u Evropi i o količinama droga koje se koriste. To će pomoći poboljšanju procene veličine tržišta na nacionalnom i evropskom nivou i doprineće širem razvoju javnih politika prema drogama.

Link ankete: https://drugusersurvey.limequery.com/589184?lang=sr-Latn