Adresa: Svetozara Markovića 65, 11000 Beograd                                                                                          Kontakt telefon: 064/3295-609                                                                                                                                                 Email: office@wbi.rs

 

Milko Štimac,
programski direktor 
email: milko.stimac@wbi.rs


Miloš Simić,
direktor programa za mlade
email: milos.simic@wbi.rs


Katarina Đorđević,
projektni menadžer   
email: katarina.djordjevic@wbi.rs 


Sektor za edukaciju i
stručno usavršavanje 
email: edukacija@wbi.rs