Ljudska prava i demokratija

Vrednost i kvalitet života svakoga od nas zavisi i od toga gde ga proživljavamo. Nije isto živeti slobodno, sledeći koliko je to moguće sopstvena htenja i mogućnosti, i u stalnom prikrivenom strahu od opresivnih mehanizama u diktaturi, od nesputanog tržišta u pogrešno shvaćenom kapitalizmu, ili od bolesti lišen zaštite savremene medicine.

 Naše se aktivnosti, zbog toga, usmeravaju na istraživanje svega onoga što smeta razvoju otvorenog društva, sa odgovornom predstavničkom parlamentarnom demokratijom i instucionalizovanom tržišnom privrednom. Očuvanje i unapređenje društvenih institucija, poput porodice, ili uzajamne solidarnosti, političkih institucija, poput parlamenta, te ekonomskih, kao što je samo tržište – ciljevi su kojima težimo.

 U našim aktivnostima širimo kulturu ljudskih prava, znajući da su ona univerzalna i apsolutno primenjiva, jer bez prava svakog ponaosob, nema prava ni za koga. Svesni smo da se takva kultura može razvijati samo u demokratskim političkim zajednicama, koje neguju otvorenost i jednak pristup uticajima i političkoj moći. Promovišemo i tržišnu ekonomiju, kao osnovnu mrežnu infrastrukturu privrede, u kojoj se neprekidno prometovanje imovine u kapital događa uz privatnu inicijativu, ali u javnim institucijama privrednog sistema, i po procedurama jednakim za sve.

 Bez slobodnog preduzetništva, stalnog učenja, ravnomerne i neprestane brige za zdravlje, teško je obezbediti ljudska prava koja svi mogu da uživaju i koriste, isto kao što je bez ekonomskih sloboda nemoguće govoriti o političkim.

 Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being International posvećuje pažnju društvenim oblastima političke ekonomije, ljudskih prava i političke jednakosti zato što su to temelji na kojima počiva društvo sposobno da, na održiv način, obezbedi stalni boljitak svojim pripadnicima.