NAJAVA SIMPOZIJUMA: „DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU COVID-19“, 21.02. Beograd

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi WBI Vas poziva na učešće na simpozijumu pod nazivom: „DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU COVID-19“.

U okviru edukacije učesnici će se upoznati sa novinama u dijagnostici SARS-Cov-2 infekcije, specifičnostima kliničke slike i pneumonije u kovidu, kao i sa aktuelnim terapijskim protokolom, imajući u vidu nove lekove koji se u terapiji primenjuju. Takođe, naglasak će biti i na neželjenim dejstvima i interakcijama kovid terapije sa drugim lekovima, sa posebnim osvrtom na rizične grupe pacijenata.

Skup je u postupku akreditacije od strane Zdravstvenog Saveta Srbije.

Informacije o lokaciji i terminu:

Ponedeljak, 21. februar 2022. godine, hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, Beograd.Skup je namenjen pre svega stručnoj javnosti.

Tokom skupa će biti ispoštovane sve trenutno važeće i preporučene epidemiološke mere.