Prof. dr Branislav Tiodorović

Prof. dr Branislav Tiodorović je epidemilog, savetnik na Medicinskom fakultetu i na Institutu za javno zdravlje Niš, član Kriznog štaba Vlade Republike Srbije tokom pandemije virusa Covid-19. U dosadašnjem radu je obavljao funkciju direktora Instituta za javno zdravlje Niš, direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, predsednika Savezne komisije za zarazne bolesti. Stručno se usavršavao na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, na Pasterovom institutu u Parizu, Medicinskom fakultetu u Nici i Medicinskom fakultetu u Pragu, a od 2001. godine ima zvanje redovnog profesora. Kao stručni saradnik Instituta WBI je, između ostalih aktivnosti, učestvovao na edukaciji pod nazivom „Prva linija očuvanja zdravlja stanovništva od aktuelnih respiratornih oboljenja“, kao i na seminaru pod nazivom „Imunizacija protiv korona virusa SARS CoV-2 i tretman produženog Covid-19“.