Milko Štimac

Rođen je 1961. godine u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1986. godine. Nakon diplomiranja odslušao je postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i postdiplomske studije o Evropskoj uniji, u okviru programa TEMPUS. Brokerski ispit za trgovanjem finansijskim derivatima u Sjedinjenim Američkim Državama, položio je 1996. godine. Svoje znanje nadograđivao je na seminarima i studijskim boravcima u Evropi i SAD-u, a pohađao je i prestižne akademije, poput Akademiju Srednje i Istočne Evrope za privatizaciju (CEEPN) i Instituta za ekonomski razvoj Svetske banke (EDI) o unapređenju tržišta kapitala. Magistrirao je 2008. godine na Megatrend Univerzitetu u Beogradu gde je 2012. godine i doktorirao. Od 1993.godine do danas predavač je na brojnim univerzitetskim kursevima i seminarima u regionu. 2013. godine stiče zvanje docenta na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku (naučna oblast: Računovodstvo i finansije). Iza sebe ima brojna iskustva na polju istraživanja, konsaltinga i analitike kako u zemlji tako i u inostranstvu. Objavio je osam knjiga i brojne članke o tržištu kapitala, berzanskom trgovanju i ekonomskoj istoriji. Takođe autor je više stotina novinskih napisa-članaka, intervjua, reportaža, kolumni komentara, analitičkih i istraživačkih članaka na teme ekonomije i finanskijskih tržišta, objavljenih u dnevnim i periodičnim izdanjima kod nas i u inostranstvu. Bio je organizator i direktor brokerske firme u okviru sistema Braća Karić (1992-1994), zatim direktor projekta Robne berze-Beograd (1994-1995), te jedan od organizaotora okupljanja berzi Balkana i Podunavlja u Grupu za podršku regionalnom razvoju-robno berzanskog poslovanja (ACE Group). Kao narodni poslanik 2004. godine izabran je funkciju predsednika Odbora za privatizaciju Narodne skupštine republike Srbije. Takođe bio je član (2002-2004 i 2011-2016), a potom i predsednik Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije (2004-2011), kao i predsednik Radne grupe za izradu Nacrta zakona o robnim berzama. Milko je autor romana „Poljubac miholjskog leta“, te drama „Menica bez pokrića“i „Cedulja na udele“. Član je Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu, član Upravnog odbora humanitarne fondacije Trag i član Evropskog društva kulture, Venecija. Tečno govori engleski i francuski jezik, služi se nemačkim i ukrajinskim.