Snežana Polovina

Snežana Polovina je Viši naučni saradnik docent. Trenutno zaposlena na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma na Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije u Beogradu i Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu.