Projekat pod nazivom „Mentalno zdravlјe, vakcinacija i poštovanje preventivnih mera tokom  COVID-19 krize“, Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being International realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Projekat prevashodno nastoji da identifikuje društvenih grupe koje su pod posebnim rizikom od urušavanja mentalnog zdravlјa usled pandemije virusa COVID-19. S obzirom da je pandemija virusa COVID-19 ostavila duboke i trajne psiho-socijalne posledice po čitavu populaciju Republike Srbije, ovakav projekat je neophodan kako bi se na efikasan način utvrdile rizične grupe i ublažile negativne društvene posledice same pandemije. S tim u vezi, ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti građana Republike Srbije o sferama rizika po mentalno zdravlje. Navedeni cilј sprovodi se kroz edukacije čiji programi se zasnivaju na konkretnim empirijskim rezultatima o mentalnom stanju, ponašanju kao i stavovima građana. U okviru ovog projekta će takođe biti sprovedeno i istraživanje stavova građana prema preventivnim merama suzbijanja virusa COVID-19 i vakcinaciji.