Jovana Zafirović

Osnovne akademske studije sociologije upisala je 2013. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom studija učestvovala je na nekoliko istraživačkih projekata Instituta za sociološka istraživanja. Diplomirala je 2017. godine kao student generacije, a iste godine započela je magistarske studije u Moskvi na Nacionalnom istraživačkom univerzitetu, odsek – Кomparativna društvena istraživanja. Tokom druge godine magistarskih studija, stažirala je na odeljenju za sociologiju Univerziteta u Tilburgu. 2019. započela je doktorske akademske studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i počela da radi na Institutu društvenih nauka.