Održan simpozijum: “Dijagnostički i terapijski izazovi u lečenju COVID-19”

Simpozijum: “Dijagnostički i terapijski izazovi u lečenju COVID-19

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-beling International” je 21. februara 2022. godine u hotelu Crowne Plaza organizovao simpozijum pod nazivom „Dijagnostički i terapijski izazovi u lečenju COVID-19“. Na simpozijumu je bilo prisutno oko 200 učesnika.

U okviru edukacije su se učesnici, koji su prevashodno bili predstavnici stručne javnosti, upoznali su se sa novinama u dijagnostici SARS-Cov-2 infekcije, specifičnostima kliničke slike i pneumonije u COVID-19, kao i sa aktuelnim terapijskim protokolom, imajući u vidu nove lekove koji se u terapiji primenjuju. Deo simpozijuma je bio posvećen i diskusiji o neželjenim dejstvima i interakcijama COVID-19 terapije sa drugim lekovima, sa posebnim osvrtom na rizične grupe pacijenata.

Simpozijum je okupio najeminentnije stručnjake iz oblasti epidemiologije, imunologije, infektologije, anesteziologije, pulmologije, psihijatrije, počev od dr Snežane Jovanović specijalistkinje radiologije iz Službe za mikrobilogiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, zatim dr Dragane Trifunović Balanović , prof. dr Ivane Milošević iz Klinike za infektivne i tropske bolesti u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i ostalih stručnjaka koji su govorili na temu specifičnosti kliničke slike COVID-19.

Usledio je program pod nazivom: „Značaj ranog otkrivanja pacijenata sa COVID-19“ na kojem su izlagali dr Aleksandra Cvetković i prof. dr Goran Stevanović , direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Nakon kraće pauze na temu kliničkih karatkeristika COVID-19 pneumonije kod odraslih su govorili dr Ljiljana Timotijević iz Gradskog zavoda za pluće bolesti i tuberkulozu i prof. dr Jovan Matijašević iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Prezentujući „Aktuelni terapisjki protokol u lečenju SARS-Cov-2 infekcije“ je je prof. dr Goran Stevanović ovog puta govorio o razlikama i novinama sadašnjeg protokola u lečenju Covid-19 u odnosu na prethodne, a  o temi neželjenih dejstava i interakcije COVID-19 terapije sa drugim lekovima govorile su prof. dr Ljiljana Gojković Bukarica i prof. dr Gordana Dragović Lukić, obe profesorke na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

O racionalnoj upotrebi antibiotika govorile su dr Emina Dolmagić Ćatović iz Doma zdravlja Novi Sad , kao i prof. dr Jovan Matijašević.

U okviru panel diskusije pod nazivom: „iRNK vakcine kao odgovor na COVID-19 epidemiju u Srbiji“ učestvovali su prof. dr Miloš Marković, doc. dr Emina Milošević, oboje sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Prof. dr Ivana Milošević i gde je raspravljeno o aktuelnim pitanjima, nedoumicama, istraživanjima ali i zabludama javnosti na temu vakcinacije.

Za kraj, u programu pod nazivom „Profilaksa COVID-19 kod imunokomprovitovanih osoba“ se video putem obratio doc. dr Darko Antić iz Klinike za hematologiju u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije govoreći o aktuelnim izazovima u lečenju imunokompromitovanih osoba.

Konsenzus svih govornika je bio da, iako Omikron soj virusa COVID-19 u proseku ima slabije posledice i efekte po organizam zaražene osobe, te je na indivualnom planu manja opasnost, budući da je Omikron soj zarazniji i da se lakše i brže prenosi između ljudi, broj obolelih svakodnevno dostiže rekorde i velike cifre te je sam zdravstveni sistem Republike Srbije u većoj opasnosti oz razloga preopterećenosti kapaciteta.

Apsolutna preporuka stručnih lica koja su vršila izlaganja tokom simpozijuma je da, iako lekovi koji počinju da se primenjuju prilikom lečenja COVID-19 virusa pokazuju ohrabrujuće rezultate, je najjače oružije koju imamo u borbi sa virusom i dalje vakcinacija, da je tzv. treća buster doza neophodna kako bi se stanovništvo zaštitilo od mutirajućih sojeva i varijanti, te da je takođe preporuka da se kombinuju tipovi vakcina odnosno kombinacija vektorskih i mRNK vakcina zarad najoptimalnijih rezultata.

 

Tokom skupa su bile ispoštovane sve trenutno važeće i preporučene epidemiološke mere.