Unapređenje statusa i kvaliteta dece u sukobu sa zakonom u Srbiji

Istraživanje se realizuje za potrebe Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u okviru projekta “Unapređenje sistema socijalne zaštite u cilju osnaživanja ranjivih porodica sa decom”. Tokom ovog istraživanja Institut WBI će izraditi isntrumente za prikupljanje podataka o deci i maloletnicima u sukobu sa zakonom, obaviti instruktažu voditelja slučaja za primenu instrumenata za prikupljanje podataka. Istraživanje će obuhvatiti najmanje 250 ispitanika na osnovu koga će biti izrađena analiza prikupljenih podataka od deci i maloletnicima koja imaju probleme sa zakonom. U skladu sa dogovorm sa ostalim partnerima na projektu rezultati istraživanje će biti prezentovano javnosti.