CILJEVI INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ DOBRIH PRAKSI ,,WELL-BEING INTERNATIONAL” 

 

                                                       Ljudska prava i demokratija

 

Vrednost i kvalitet života svakoga od nas zavisi i od toga gde ga proživljavamo. Nije isto živeti slobodno, sledeći koliko je to moguće sopstvena htenja i mogućnosti, i u stalnom prikrivenom strahu od opresivnih mehanizama u diktaturi, od nesputanog tržišta u pogrešno shvaćenom kapitalizmu, ili od bolesti lišen zaštite savremene medicine.

 Naše se aktivnosti, zbog toga, usmeravaju na istraživanje svega onoga što smeta razvoju otvorenog društva, sa odgovornom predstavničkom parlamentarnom demokratijom i instucionalizovanom tržišnom privrednom. Očuvanje i unapređenje društvenih institucija, poput porodice, ili uzajamne solidarnosti, političkih institucija, poput parlamenta, te ekonomskih, kao što je samo tržište – ciljevi su kojima težimo.

 U našim aktivnostima širimo kulturu ljudskih prava, znajući da su ona univerzalna i apsolutno primenjiva, jer bez prava svakog ponaosob, nema prava ni za koga. Svesni smo da se takva kultura može razvijati samo u demokratskim političkim zajednicama, koje neguju otvorenost i jednak pristup uticajima i političkoj moći. Promovišemo i tržišnu ekonomiju, kao osnovnu mrežnu infrastrukturu privrede, u kojoj se neprekidno prometovanje imovine u kapital događa uz privatnu inicijativu, ali u javnim institucijama privrednog sistema, i po procedurama jednakim za sve.

 Bez slobodnog preduzetništva, stalnog učenja, ravnomerne i neprestane brige za zdravlje, teško je obezbediti ljudska prava koja svi mogu da uživaju i koriste, isto kao što je bez ekonomskih sloboda nemoguće govoriti o političkim.

 Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being International posvećuje pažnju društvenim oblastima političke ekonomije, ljudskih prava i političke jednakosti zato što su to temelji na kojima počiva društvo sposobno da, na održiv način, obezbedi stalni boljitak svojim pripadnicima.

 

Razvoj dobrih praksi

Cilj svakog organozovanog društva trebalo bi da bude poboljšanje života svih koji su u njemu okupljeni. Poboljšanje je individualna kategorija, jer puni smisao dobijao tek ako se odnosi na svakog pojedinačno, bez ikakvog socijalnog ekskluziviteta. I obratno, od napretka grupe ljudi, ili preduzeća, ili inovacija, trebalo bi da korist uživa i celo društvo, prenoseći boljitak mehanizmima društvene solidarnosti. 

Cilj napretka proizvodnje, inovacija, medicinskog tretmana nije napredak sam po sebi. Takva kategorija, poput napretka za sebe, ni ne postoji – napredak je sameriv samo u odnosu na društvenu zajednicu. Ako donosi poboljšanje uslova života, i života samog, svim pripadnicima društva, može sa u punom smislu identifikovati kao napredak.   

Svaka delatnost u okviru društva isprepletena je i povezana sa svima ostalima. Društvena odgovornost za delanje zato je prirođena vrednost svemu što ljudi čine. Usmerenje na takvo delanje, koje nije u funkciji kvantitativnog povećanja činilaca i rezultata delatnosti, već njihovog kvaliteta – osnovni je cilj kojem se naš Institut posvetio. Naša istraživanja i analize, kao i obrazovna delatnost usmereni su u pravcu pronalaženja najboljih rešenja da se, koristeći se raspoloživim resursima i dobara i usluga, dođe do najvećeg napretka koji se oseća u celom društvu kao boljitak za što širi mogući krug njegovih pripadnika.

 

Usavršavanje i obrazovanje

 Nema boljitka bez stalnog učenja. Neprestani proces sticanja znanja i učenja kako da se tako stečeno znanje primeni na što veću korist, nešto je bez čega je opšti napredak nezamisliv. Znanje i veštine predstavljaju nematerijalnu imovinu koja je najdemokratskije raspoređena i najšire pristupačna. Štaviše, jen obrt, pretvaranje takve imovine u kapital, najbrže je i najjednostavnije, a donosi korist koja je neuporedivo veća u odnosu na obrt materijalne imovine.

 Boljitak jednog društva zavisi, nesumnjivo, od široko uspostavljenog sistema obrazovanja, i njegove stalne interakcije sa potrebama razvoja i tržišta. Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being International posvećen je transferu znanja i veština u svim oblastima koje svojom delatnošću pokriva: ekonomija, demokratija, ljudska prava, zdravstvena zaštita, društvene veštine…

 Seminari namenjeni stručnom usavršavanju, letnje škole, obrazovni programi, individualna usavršavanja – u programu su našeg Instituta. Trudićemo se da ih zajedno ih sa domaćim i stranim stručnjacima razvijamo i prilagođavamo potrebama i polaznicima i insistiramo na primenjivosti onoga što kao znanje prenosimo.

 U našem radu trudićemo se da razvijamo i kampanje namenjene širokim ciljnim grupama, do onih najopštijih – celog društva, da bismo preneli važne poruke koje podižu prepoznatljivost, svest i znanje o problemima i kako se oni mogu rešiti. Samo je društvo u stalnom procesu obrazovanja u stanju da za svoje pripadnike obezbedi uslove napretka i boljitka.