INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ DOBRIH PRAKSI ,,WELL-BEING INTERNATIONAL”

Poboljšanje života je pravi napredak

The only progress is the wellbeing progress

O NAMA

Naša organizacija svoju delatnost uspostavlja na prostoru između ekonomskog i društvenog. I teorija i praksa tranzicije uglavnom su okrenute pomenama vezanim za ekonomiju, pospešivanju ekonomskih rezultata promenom strukture vlasništva i organizacije privrede. To jeste, nesumnjivo, prvi i osnovni uslov svakog napretka, ali je tek početak. Promene koje nisu usmerene na poboljšanje života i životnih uslova što je većeg mogućeg broja ljudi i jednom društvu, uzaludne su. Trudimo se da istraživanjima i praćenjem promena ukažemo na najefikasnije načine podizanja boljitka života, na tragu ekonomskih i društvenih reformi i razvojem novih usluga socijane i zdravstvene zaštite pomognemo pre svega najugorženijima. Cilj nam je da se velike strateške promene pretoče u bolji i dostojniji život pripadnika društva.

Počeli smo da radimo 2018. godine kao Centar za kulturnu medijaciju i različitnost, da bismo dve godine kasnije, počeli da pratimo rad i primenjujemo načine istraživanja prof. Yossy-a Harel-Fish – a sa izraelskog Ban Ilan Univerziteta. Ovaj momenat je značio strukturalnu reformu našeg udruženja, koja je dovela do toga da nam se veliki broj stručnih saradnika iz ostalih oblasti priključi.

Institut WBI je mrežna organizacija – oko svake delatosti okupljamo eminentne saradnike, naučnike i istraživače, iz različitih oblasti. U našem radu trudimo se da povećanjem kvaliteta postojeće i kreiranjem dodatne empirijske osnove i znanja potrebnih za analizu, procenu efektivnosti i efikasnosti javnih politika, programa i projekata, stručnih i društvenih praksi ukažemo na slabosti sistema i predložimo nova rešenja kako bi obezbedili  bolje životno okruženja za sve građane.
Dosadašnji razvoj aktivnosti Instituta za istraživanje i razvoj dobrih praksi je u najvećoj meri bio iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Trudimo se da u našem radu sarađujemo sa stručnim saradnicima pre svega iz oblasti:

javnog zdravlja,

mentalnog zdravlja,

bolesti zavisnosti,

socijalne zaštite,

istraživanja,

društvenih i ekonomskih nauka;

Ovime ne iscrpljujemo listu naših interesovanja i mogućnosti, otvoreni smo za svako istraživanje u društvu, i u svakom pojedinom njegovom segmentu, određenom na osnovu socijalno-ekonomskih, demografskih, starosnih, profesionalnih i drugih kriterijuma. Trudićemo se da razvijemo nove usluge za korisnike sistema socijalne i zdravstvene zaštite i uz saradnju sa međunaronim i domaćim partnerima i ključnim donosiocima odluka radićemo na razvoju novih politika i podizanju kapaciteta pružaoca usluga. Istovremeno angažovaćemo se na podizanju nivoa svesti stanovništva u vezi sa važnim životnim pitanjima i izazovima sa kojima se društvo današnici susreće.