“Batutovi dani 2023.” - 30.10.2023.

Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ organizovao je stručni skup pod nazivom „Batutovi dani 2023.“. Jubilarna manifestacija Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ kojom se obeležava 99 godina postojanja ove institucije održana je 30. oktobra. 2023. godine u Beogradu.

Seminar: “Godinu dana HPV imunizacije u Srbiji - Rezultati i predlozi za dalji razvoj” 12.09.2023.

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-being international” je 12.09.2023. godine u Beogradu u saradnji sa Udruženjem za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori” bio organizator seminara pod nazivom: “Godinu dana HPV imunizacije u Srbiji -Rezultati i predlozi za dalji razvoj”.

Panel diskusija: Nova saznanja i pristupi u lečenju astme, Beograd 07.06.2023.

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi „Well-being international“ je 07.06. u Beogradu uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Klinikom za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Institutom za plućne bolesti Vojvodine i Udruženja pacijenata obolelih od teške astme organizovao panel diskusiju na temu: “Nova saznanja i pristupi u lečenju astme “.

Simpozijum: ”COVID 19 - tri godine kasnije”, Beograd, 06.04.2023.

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi je 06.04.2023. godine u Beogradu, uoči Svetskog dana zdravlja, u hotelu Mona Plaza organizovao simpozijum pod nazivom ”COVID 19 - tri godine kasnije”. Simpozijum je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i okupio je preko 120 lekara opšte prakse, rukovodioca domova zdravlja i stručnjaka koji se bave dijagnostikom i tretmanom pacijenata obolelih od kovid infekcije u pirmarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Konferencija: "Opterećenje dislipidemijom i očuvanje kardiovaskularnog zdravlja stanovništva", Beograd, 04.04.2023.

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svetu i odnose više života nego svi oblici maligniteta zajedno. Situacija se ne razlikuje ni u Srbiji, gde je prema podacima iz 2021. godine 56 hiljada ljudi umrlo od posledica kardiovaskularnih bolesti. U četiri do pet slučajeva kardiovaskularnih smrti uzrok je aterosklerotska kardiovaskularna bolest. Jedan od glavnih faktor rizika za razvoj ove bolesti je povišen nivo LDL holesterola, poznatijeg kao “loš” holesterol.

Konferencija: "Da znam da si dobro!" - Podrška mentalnom zdravlju mladih, Palata Srbija 28.02.2023.

U okviru drugog ciklusa projekta Saveta za regionalnu saradnju pod nazivom: “Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana” (Western Balkans Youth Lab Project) koji se odnosi na omladinske politike i mentalno zdravlje mladih finansiranog od strane Evopske Unije, 28.02.2023. godine u Palati Srbija organizovana je konferencija pod nazivom “Da znam da si dobro!”

Kampanja: ,,Srbija protiv zaraznih bolesti"

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi „Well-being International“ je u okviru kampanje, pod nazivom „Srbija protiv zaraznih bolesti“ koja je pokrenuta u saradnji sa Ministarstvom zdravlja u novembru 2021 , realizovao komponentu koja je obuhvatila program edukacija lekara i zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Seminari: ,,Imunizacija protiv korona virusa SARS-COV-2 i tretman produženog COVID-19″ KOPAONIK-ZLATIBOR-VRDNIK-BEOGRAD 2022/2023

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi „Well-being International“, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, je osmislio i uspešno organizovao set od ukupno 6 dvodnevnih seminara namenjenih lekarima opšte prakse iz cele Srbije na temu: ,,Imunizacija protiv korona virusa SARS-CoV-2 i tretman produženog Covid-19”.

Simpozijum: “Dijagnostički i terapijski izazovi u lečenju COVID-19”

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-beling International” je 21. februara 2022. godine u hotelu Crowne Plaza organizovao simpozijum pod nazivom „Dijagnostički i terapijski izazovi u lečenju COVID-19“. Na simpozijumu je bilo prisutno oko 200 učesnika. U okviru edukacije su se učesnici, koji su prevashodno bili predstavnici stručne javnosti, upoznali su se sa novinama u dijagnostici SARS-Cov-2 infekcije, specifičnostima kliničke slike i pneumonije u COVID-19, kao i sa aktuelnim terapijskim protokolom, imajući u vidu nove lekove koji se u terapiji primenjuju. Deo simpozijuma je bio posvećen i diskusiji o neželjenim dejstvima i interakcijama COVID-19 terapije sa drugim lekovima, sa posebnim osvrtom na rizične grupe pacijenata.

Evropsko onlajn istraživanje o drogama 2

Evropsko onlajn istraživanje o drogama Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi WBI je kao jedan od nacionalnih partnera zajedno sa Institutom društvenih nauka u Beogradu i drugim partnerima iz NVO sektora sproveo anketiranje građana Republike Srbije starijih od 18 godina koje koriste ili su koriste psihoaktivne supstance. Istraživanje je rađeno kao deo Evropskog istraživanja Evropskog centra za monitoring droga (EMCDDA) koje se drugi put sprovodi u više od 30 država Evrope. Rezultati ovog istraživanja dovešće do unapređenja kreiranja politika o drogama na nivou Evropske unije.

Faktori rizika i posledice gojaznosti među odraslim pacijentima u Republici Srbiji (Prevencija usled pandemije COVID 19 i unapređenje tretmana)

Projekat je razvio Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being International u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i drugim partnerima na projektu, u cilju direktne podrške naporima države u razvoju i uspostavljanju efikasnog nacionalnog sistema prevencije i suzbijanja gojaznosti medju odraslom populacijom, kao i poboljšanju zdravstvenih usluga pacijentima koji se leče od gojaznosti, putem edukovanja stručnog kadra.

Simpozijum: “Imunizacija protiv gripa i pneumokokne bolesti sa posebnim osvrtom na starije osobe, trudnice i ostale rizične grupe”.

Simpozijum će se sastojati od 6 predavanja namenjenih lekarima opšte prakse i zdravstvenim radnicima iz Zavoda i Instituta za javno zdravlje širom Srbije. Događaj je planiran da se održi 01.10.2021. U Beogradu u hotelu “Holiday in” u trajanju od jednog dana. Simpozijum je akreditovan u Zdravstvenom savetu Srbije.

Unapređenje statusa i kvaliteta dece u sukobu sa zakonom u Srbiji

Istraživanje se realizuje za potrebe Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u okviru projekta “Unapređenje sistema socijalne zaštite u cilju osnaživanja ranjivih porodica sa decom”. Tokom ovog istraživanja Institut WBI će izraditi isntrumente za prikupljanje podataka o deci i maloletnicima u sukobu sa zakonom, obaviti instruktažu voditelja slučaja za primenu instrumenata za prikupljanje podataka. Istraživanje će obuhvatiti najmanje 250 ispitanika na osnovu koga će biti izrađena analiza prikupljenih podataka od deci i maloletnicima koja imaju probleme sa zakonom. U skladu sa dogovorm sa ostalim partnerima na projektu rezultati istraživanje će biti prezentovano javnosti.

PROJEKAT: ,,Mentalno zdravlje, vakcinacija i poštovanje preventivnih mera tokom COVID-19 krize"

Projekat pod nazivom „Mentalno zdravlјe, vakcinacija i poštovanje preventivnih mera tokom pandemije COVID-19“ Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being International realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Projekat prevashodno nastoji da identifikuje društvenih grupe koje su pod posebnim rizikom od urušavanja mentalnog zdravlјa usled pandemije virusa COVID-19. S obzirom da je pandemija virusa COVID-19 ostavila duboke i trajne psiho-socijalne posledice po čitavu populaciju Republike Srbije, ovakav projekat je neophodan kako bi se na efikasan način utvrdile rizične grupe i ublažile negativne društvene posledice same pandemije. S tim u vezi, ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti građana Republike Srbije o sferama rizika po mentalno zdravlje. Navedeni cilј sprovodi se kroz edukacije čiji programi se zasnivaju na konkretnim empirijskim rezultatima o mentalnom stanju, ponašanju kao i stavovima građana. U okviru ovog projekta će takođe biti sprovedeno i istraživanje stavova građana prema preventivnim merama suzbijanja virusa COVID-19 i vakcinaciji.

Istraživanje o faktorima rizika zlouopotrebe PAS među mladima u RS

Projekat „Istraživanje faktora rizika zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima u Republici Srbiji“ ima za cilj da se ostvari uvid i uradi procena faktora rizika koji utiču na povećanje rizika od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod srednjoškolske populacije u Republici Srbiji radi učinkovitijeg planiranja programa podizanja svesti o štetnosti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među srednjoškolskom populacijom mladih i redukovanja štete, odnosno smanjenja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica korišćenja legalnih i nelegalnih psihoaktivnih supstanci. Nosilac ovog projekta je Institut društvenih nauka u Beogradu koji će uz pomoć Instituta za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being international izdati publikaciju u kojoj će se predstaviti rezultati ovih aktivnosti. Projekat je finasinansiran uz podršku donacije kompanije Alkaloid d.o.o., a Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je dalo svoju podršku ovom projektu.

Prvi nacionalni simpozijum COVID-19, Zlatibor (26.-28.06.2020.)

U organizaciji Instituta za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-being International” u hotelu „Tornik“ na Zlatiboru, u periodu od 26. do 28. juna 2020. godine održan je prvi stručni skup na temu COVID-a 19 u Republici Srbiji. .