NAJAVA KONFERENCIJE: FAKTORI RIZIKA I POSLEDICE GOJAZNOSTI MEĐU ODRASLIM PACIJENTIMA U RS

Konferencija: FAKTORI RIZIKA I POSLEDICE GOJAZNOSTI MEĐU ODRASLIM PACIJENTIMA U REPUBLICI SRBIJI – Prevencija usled pandemije COVID 19 i unapređenje tretmana održaće se u petak 10.06.2022. godine sa početkom u 11 časova u Palati Srbija, Beograd. 

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati tri istraživanja koja su sprovedena na reprezentativnom uzorku osoba iz opšte populacije, prigodnom uzorku pacijenata iz Centra za lečenje gojaznosti Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS i reprezentativnom uzorku lekara iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. 

Zahvaljujući ovim istraživanjima saznaćete: 

 U kojoj meri je pandemija koronavirusa promenila navike u ishrani i ponašanju stanovnika Srbije?  Kako izgleda zdravstveni profil pacijenata koji se leče u Centru za lečenje gojaznosti Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma?  Kako se osobe sa viškom kilograma leče u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti u zdravstenom sistemu Republike Srbije?

Na konferenciji će govoriti dr Jelena Janković, pomoćnica ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije, gospodin Milko Štimac, programski direktor Instituta za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-being International” i stručni saradnici Instituta WBI : Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović – Rukovodilac Radne grupe za izradu vodiča dobre kliničke prakse za “Lečenje gojaznosti” i Doc. dr Snežana Polovina, Prim. – Sekretar pomenute Radne grupe. 

U drugom delu konferencije biće predstavljen i novi Nacionalni vodič dobre kliničke prakse zalečenje gojaznosti koji je izrađen od strane posebne radne gupe Ministarstva zdravlja. Nakon konferencije biće upriličen kratak koktel i posluženje. 

Očekujemo vas.