Primarijus dr Slavica Lončar

Primarijus dr Slavica Lončar je doktor medicine i specijalista opšte medicine. Trenutno je zaposlena u Domu zdravlja Kragujevac i zamenica je Direktora Doma zdravlja Kragujevac. Član je Srpskog lekarskog društva i Komisije za eksterni stručni nadzor Instituta za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut. Kao stručni saradnik Instituta WBI je, između ostalih aktivnosti, učestvovala na edukaciji pod nazivom „Prva linija očuvanja zdravlja stanovništva od aktuelnih respiratornih oboljenja“, kao i na seminaru pod nazivom „Imunizacija protiv korona virusa SARS CoV-2 i tretman produženog Covid-19“.