Prof. dr Ana Banko

Prof. dr Ana Banko je specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista virusologije. Trenutno je zaposlena na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao vanredni profesor. Rukovodilac je nekoliko naučnih projekata i autor brojnih naučnih i stručnih publikacija.