Prof. dr Ivana Milošević

Prof. dr Ivana Milošević je doktor medicinskih nauka, specijalista infektologije, subspecijalista gastroenterohepatologije. Zaposlena je na Klinici za infektivne i tropske bolesti „Prof. dr Kosta Todorović“ Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kao vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.