Prof. dr Mirjana Jovanović

Prof. dr Mirjana Jovanović redovni profesor fakulteta Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Član Republičke stručne komisije za brbu protiv droga Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Autor preko 150 naučnih publikacija iz oblasti bolesti zavisnosti.