Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović

Mirjana Šumarac-Dumanović je doktor medicine, specijalista interne medicine-endokrinolog. Redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i načelnik je multidisciplinarnog centra za gojaznost, Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. U sadašnje zvanje izabrana je 2016. godine.