Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi „Well-being International“, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, je osmislio i organizovao tri dvodnevna seminara na temu ,,Imunizacija protiv korona virusa SARS-CoV-2 i tretman produženog Covid-19”. Prvi događaj se održao 22. i 23. septembra u hotelu Grand na Kopaoniku.

Seminar je deo šireg projekta (Covid-19 vakcinacija u Srbiji) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a implementira Kancelarija SZO u Srbiji, kako bi se podržala Vlada Srbije i zdravstveni sistem u primeni komunikacije o riziku i angažovanju zajednice u odgovoru na Covid-19 kroz vakcinaciju.

Opšti cilj projekta je bio povećanje broja vakcinisanih kroz smanjenje neodlučnosti i prevazilaženje drugih barijera. Seminar su vodili eminentni domaći stručnjaci i predavači ispred Regionalne kancelarije SZO za Evropu. Više od 60 učesnika je prisustovalo i aktivno učestvovalo na seminaru, te su imali prilike da prošire svoja znanja i dobiju relevantne novije informacije kada je u pitanju Covid-19, produženi Covid i vakcinacija. Takođe, deo seminara je bio posvećen veštini komunikacije i vakcinaciji kroz kombinaciju teorije i praktičnih vežbi za sticanje poverenja u vakcinu protiv Covid-19 među pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u njihovom kontaktu sa lekarima opšte prakse i specijalistima ginekologije.

Seminar je bio usmeren na unapređenje javnog zdravlja u Republici Srbiji.

Seminar na Kopaoniku je otvoren predavanjem dr Dragana Jankovića ispred Regionalne kancelarije SZO koji se učesnicima obratio preko zoom aplikacije.

Edukativna komponenta seminara je nastavljena temom epidemiološka situacija u vezi sa Covid-19 u Republici Srbiji i predavanjem Prof. dr Branislava Tiodorovića ispred Instituta za javno zdravlje Niš .

Na značaj evolucije SARS-Cov-2 u efikasnosti imunizacije protiv COVID-19 je prisutnima ukazala Prof. dr Ana Banko, Klinika za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Ivana Milošević ispred Klinike za infektivne i tropske bolesti “Profesor doktor Kosta Todorović” Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je održala predavanje na temu simptomatologije akutnog Covid-19 i produženog produženog Covid-19

Nakon pauze za ručak, učesnici su se podelili u tri grupe i svaka grupa je imala prilike da sluša predavanje na temu post-Covid i kardiologija koje je održao dr Nebojša Arsić ispred Doma zdravlja Medveđa, predavanje na temu post-Covid i mentalno zdravlje koje je održala dr Aleksandra Dutina ispred Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, kao i na temu post-Covid i pulmologija koje predavanje je održao doc. dr Spasoje Popević, Odeljenje bronhoskopije i invazivne dijagnostike na Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

Drugi dan seminara je započeo interaktivnim radom sa učesnicima i roll playem po grupama, a preko zoom platforme se prisutnima obratio Craig Bratt ispred Regionalne kancelarije SZO na temu prepreka za prihvatanje vakcine protiv Covid-19 među lekarima i stanovništvom, kao i na temu komunukacija za vakcinaciju.

Nakon pauze, učesnici su se ponovo podelili, ovog puta u dve grupe, kako bi imali prilike da slušaju i aktivno učestvuju u predavanju na temu vakcinacija i lekari opšte prakse koje je održao Prof. dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja Niš, kao i u predavanju na temu vakcinacija i specijalisti ginekologije kada se učesnicima obratio i održao predavanje dr Dragan Lončar ispred Doma zdravlja Kragujevac.

Pošto je edukativni deo predavanja završen, učesnici su ponovo imali prilike da urade test procene znanja o Covid-19 i produženom Covid-19, budući da su isti test imali i na samom početku svih edukacija.