SEMINARI: ,,IMUNIZACIJA PROTIV KORONA VIRUSA SARS-COV-2 I TRETMAN PRODUŽENOG COVID-19″

                                                                     KOPAONIK-ZLATIBOR-VRDNIK-BEOGRAD

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi „Well-being International“, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, je osmislio i uspešno organizovao set od ukupno 6 dvodnevnih seminara namenjenih lekarima opšte prakse iz cele Srbije na temu: ,,Imunizacija protiv korona virusa SARS-CoV-2 i tretman produženog Covid-19”.

Organizacija ovih seminara su bile deo šireg projekta (“Covid-19 vakcinacija u Srbiji”) koji je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a implementirala kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, kako bi se podržala Vlada Republike Srbije i zdravstveni sistem u primeni komunikacije o riziku i angažovanju zajednice u odgovoru na Covid 19 kroz vakcinaciju.

Opšti cilj projekta je bio povećanje broja vakcinisanih kroz smanjenje neodlučnosti i prevazilaženje drugih barijera. Lekari opšte prakse su imali prilike da prošire svoja znanja i dobiju nove relevantne informacije u vezi sa tretmanom virusa Covid 19 i produženog Covid-a (tzv. long covid) , kao i sa najvažnijom merom prevencije, a to je svakako vakcinacija protiv ovog virusa. Pored toga, deo ovog edukativnog programa bio je posvećen i veštini komunikacije i vakcinaciji kroz kombinaciju teorije i praktičnih vežbi za sticanje poverenja građana u vakcinu protiv Covid 19 virusa putem sistema primarne zdravstvene zaštite, a u njihovom kontaktu sa lekarima opšte prakse i specijalistima ginekologije.

Seminar su vodili eminentni domaći stručnjaci i predavači Regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije:

 • dr Verica Jovanović, direktor, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“;
 • dr Ana Banko, Klinika za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 • dr Ivana Milošević, Klinika za infektivne i tropske bolesti „Prof dr Kosta Todorović” Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije;
 • dr Ratko Lasica, specijalista interne medicine, kardiolog;
 • dr Aleksandra Dutina, Klinika za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”;
 • dr sci Mihailo Stjepanović, specijalista interne medicine, pulmolog , direktor Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
 • Sideeka Narayan, Regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije;
 • dr Vlada Sretenović, Dom zdravlja Novi Beograd;
 • dr Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
 • dr Aleksandra Cvetković, direktor Doma zdravlja Zemun;
 • dr Jovan Ranin, Klinika za infektivne i tropske bolesti „Prof Dr Kosta Todorović “ Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije;
 • dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula;
 • dr Spasoje Popević, Odeljenje bronhoskopije i invazivne dijagnostike na Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije;
 • dr Dragan Janković, Regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije;
 • dr Branislav Tiodorović, Institut za javno zdravlje Niš;
 • dr Nebojša Arsić, Dom zdravlja Medveđa;
 • dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja Niš;
 • dr Dragan Lončar, Dom zdravlja Kragujevac;
 • dr Dubravka Papić Damjanović, Dom zdravlja Užice;
 • dr Slavica Lončar, Dom zdravlja Kragujevac;

Više od 360 lekara opšte medicine i specijalista ginekologije je iz skoro svih domova zdravlja iz cele Srbije prisustovalo i aktivno učestvovalo na ovim dvodnevnim seminarima. Svi seminari su bili akreditovani u Zdravstvenom savetu Srbije, a učešće na njima donelo je 6 bodova polaznicima ovih stručnih skupova.

Dvonevni seminari u okviru ovog projekta su održani sledećim redosledom:

 • Kopaonik, hotel “Grand” 22. i 23. septembra 2022. godine;
 • Zlatibor, hotel “Mona” 26. i 27. septembra 2022. godine;
 • Vrdnik, hotel “Fruške terme” 12. i 13. oktobar 2022. godine;
 • Beograd, hotel “Mona Plaza” i 09. februara 2023. godine;
 • Beograd, hotel “Mona Plaza” i 14. februara 2023. godine;
 • Beograd, hotel “Mona Plaza” i 23. februara 2023. godine                                                                                                                       
 • Ostale informacije o ovom događaju možete pronaći i na našim društvenim mrežama:

https://www.instagram.com/wbiinstitut/                                                                                                      https://www.facebook.com/wbiinstitut/ 

SEMINAR: ,,IMUNIZACIJA PROTIV KORONA VIRUSA SARS-COV-2 I TRETMAN PRODUŽENOG COVID-19″             Kopaonik, hotel “Grand” 22. i 23. septembra 2022. godine
SEMINAR: ,,IMUNIZACIJA PROTIV KORONA VIRUSA SARS-COV-2 I TRETMAN PRODUŽENOG COVID-19″               Zlatibor, hotel “Mona” 26. i 27. septembra 2022. godine
SEMINAR: ,,IMUNIZACIJA PROTIV KORONA VIRUSA SARS-COV-2 I TRETMAN PRODUŽENOG COVID-19″                   Vrdnik, hotel “Fruške terme” 12. i 13. oktobar 2022. godine
SEMINAR: ,,IMUNIZACIJA PROTIV KORONA VIRUSA SARS-COV-2 I TRETMAN PRODUŽENOG COVID-19", Beograd, hotel ,,Mona Plaza" 09, 14 i 23 februar 2023. godine.
                     Završni video sa projekta možete videti na sledećem linku: