Seminar: Imunizacija protiv korona virusa SARS-COV-2 i tretman produženog KOVID-19

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi „Well-being International“, u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, osmislilo je i organizuje tri dvodnevna seminara na temu ,,Imunizacija protiv korona virusa SARS-CoV-2 i tretman produženog kovid-19”. Sva tri događaja će se održati u Beogradu u hotelu Mona 8.-9., 13.-14. i 22.-23. februara.

Seminar je deo šireg projekta (kovid-19 vakcinacija u Srbiji) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a implementira Kancelarija SZO u Srbiji, kako bi se podržala Vlada Srbije i zdravstveni sistem u primeni komunikacije o riziku i angažovanju zajednice u odgovoru na kovid-19 kroz vakcinaciju. Opšti cilj projekta je povećanje broja vakcinisanih kroz smanjenje neodlučnosti i prevazilaženje drugih barijera. Seminar će voditi eminentni domaći stručnjaci i predavači ispred Regionalne kancelarije SZO za Evropu. Ovaj specifičan seminar će omogućiti da više od 180 učesnika proširi svoja znanja i dobije relevantne novije informacije kada je u pitanju kovid-19, produženi kovid i vakcinacija. Osim toga deo seminara će biti posvećen veštini komunikacije i vakcinaciji kroz kombinaciju teorije i praktičnih vežbi za sticanje poverenja u vakcinu protiv kovid-19 među pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u njihovom kontaktu sa lekarima opšte prakse i specijalistima ginekologije. Cilj seminara je usmeren na unapređenje javnog zdravlja u Republici Srbiji sa naglaskom na sledeće teme:

1. Epidemiološka situacija u vezi sa kovid-19 u Republici Srbiji  

2. Važnost imunizacije protiv kovid-19

3. Simptomatologija akutnog kovid-19

4. Simptomatologija produženog kovid-19

5. Post-kovid i kardiologija

 6. Post-kovid i mentalno zdravlje

7. Post-kovid i pulmologija

8. Prepreke za prihvatanje vakcine protiv kovid-19 među lekarima i stanovništvom

9. Vakcinacija i lekari opšte prakse

10. Vakcinacija i specijalisti ginekologije

11. Komunikacija za vakcinaciju

 Seminar je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Srbije, a pasivni učesnici će dobiti 6 bodova. Prijava i dodatne informacije na email edukacija@wbi.rs