SIMPOZIJUM: „IMUNIZACIJA PROTIV GRIPA I PNEUMOKOKNE BOLESTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA STARIJE OSOBE, TRUDNICE I OSTALE RIZIČNE GRUPE“, 01.10. Beograd

 Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi WBI Vas zajedno za Ministarstvom zdravlja poziva na učešće na simpozijumu pod nazivom: „IMUNIZACIJA PROTIV GRIPA I PNEUMOKOKNE BOLESTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA STARIJE OSOBE, TRUDNICE I OSTALE RIZIČNE GRUPE“.

U okviru edukacije učesnici će se upoznati sa novinama u sprovođenju imunizacije i sa izazovima pri sprovođenju imunizacije kod starijih osoba i osoba u riziku od gripa i pneumokoka, i to sa aspekta epidemiologije, imunologije, infektologije, pulmologije, pedijatrije i ginekologije.

Imajući u vidu da novi Program imunizacije predviđa vakcinaciju tokom celog života obveznika, ovaj vid edukacije će imati za cilj da mobilize na akciju ne samo pedijatre, već i lekare opšte prakse sa ciljem da se u sistem imunizacije uključi širi tim zdravstvenog sistema.

Skup je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, akreditovan je od strane ZSS pod rednim brojem A-1-1404/21, sa  4 boda za pasivno učešće.

Skup će otvoriti predstavnici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović Batut”.

Informacije o lokaciji i terminu: 
Petak, 1. oktobar 2021. Beograd, hotel Holiday Inn

Skup je namenjen pre svega lekarima opšte prakse.

Za učesnike je  obezbeđen ručak , a moguće je i organizovati prevoz iz svih većih gradova u Srbiji. Broj učesnika je ograničen.

Tokom skupa će biti ispoštovane sve trenutno važeće I preporučene epidemiološke mere.

Za sve dodatne informacije i prijavu za učešće na skupu obratiti se na: jana.pejic@wbi.rs  URL: www.wbi.rs